عملکرد موتور های سنکرون

موتور الکتریکی در حقیقت یک ابزار الکترکی – مکانیکی می باشد که انرژی را از بازه الکتریکی به بازه مکانیکی تبدیل میکند. بر اساس نوع ورودی ما آن را به دو دسته موتور های تکفاز و موتور های سه فاز طبقه بندی میکنیم. در میان موتور های سه فاز، موتور های القایی و موتور های سنکرون به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرند. وقتی یک رسانای الکتریکی سه فاز در موقعیت های هندسی معین قرار میگیرد(در زاویه معین از یکدیگر) آنگاه یک جریانه الکتریکی شکل میگیرد.حال جریانه مغناطیسی در حاله چرخش، با سرعته معینی میچرخد که سرعت هماهنگ نامیده می شود. حال اگر یک الکترومغناطیس در این جریانه مغناطیسی در حاله گردش وجود داشته باشد، به صورت مغناطیسی با این جریانه مغناطیسی قفل شده و با سرعت جریانه مغناطسی شروع به چرخش می کند. موتور های سنکرون یا هماهنگ به این دلیل با این نام خوانده میشوند زیرا سرعته روتور در این موتور ها هماهنگ با سرعت گردش میدان مغناطیسی می باشد. عموما این موتور ها یک موتور سرعت ثایت می باشند زیرا تنها یک سرعت دارند و آن همان سرعت سنکرون می باشد بنابر این سرعت متوسطی وجود نخواهد داشت و به بیانی دیگر یک هماهنگی بین سرعت و فرکانس ورودی موتور وجود دارد که از طریق رابطه زیر قابل محاسبه می باشد.

که در این رابطه فرکانس ورودی: f  و  تعداد قطب ها: n  می باشد.

ساختار موتور سنکرون

ساختار موتور سنکرون تقریبا شبیه به موتور های سه فاز القایی می باشد جز اینکه در این موتور ها به روتور جران DC تزریق میشود که دلیل آن بعدا توضیح داده خواهد شد. فعلا اجازه دهید که اصول اولیه ساختار این موتور ها را بررسی کنیم. از تصویر بالا کاملا واضح است که ساختار این موتور ها چگونه است استاتور با جریانه سه فاز و روتور با جریانه DC تغذیه می شوند.

خصوصیات اصلی موتورهای سنکرون

  • موتورهای سنکرون به طور ذاتی خود راه انداز نیستند لذا برای رسیدن به سرعتی که با آن هماهنگ شده اند نیاز به ابزارهای دیگری وجود دارد.
  • سرعت موتور هماهنگ با فرکانس ورودی می باشد از این رو برای فرکانس ثابت سرعت موتور نیز ثابت است و مستقل از نیروی وارده به محور موتور می باشد.
  • این موتور دارای مشخصات منحصر به فردی مانند راه اندازی تحت هر ضریب توان الکتریکی می باشد لذا این موضوع باعث می شود که از این موتور برای بهبود ضریب توان الکتریکی استفاده شود.

منبع:electrical4u.com

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*